Home

Welkom op de website van Voedselbank De Bevelanden.

Het Jaarverslag 2020 van Voedselbank de Bevelanden is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 maart 2021 en is op deze site ook te vinden bij organisatie.

In deze Corona periode loopt de voedsel voorziening richting Voedselbank moeilijker.
Wilt u een donatie doen? StaySafe en Geef.
Maak een bedrag over op bankrekening: NL48RABO0101312296
tnv Voedselbank de Bevelanden
Wij kunnen uw geld ondermeer gebruiken om voedsel aan te kopen.

In verband met de Corona crises vragen wij uw aandacht voor het onderstaande

Op Noord- en Zuid-Beveland leven ongeveer 3900 huishoudens al langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Dit pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.

Voedselbank De Bevelanden werkt met ongeveer vijftig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Je kunt stellen, dat dit de hoofddoelstellingen zijn van de voedselbank: het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het allernodigst hebben en het voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild.

Video
Wat doet de Voedselbank? Aan het woord, de coördinator.

 

De voedselbank? nee, dank u!

In 2014 leefden in Nederland volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 810.000 mensen die onvoldoende inkomsten hadden om in hun basisbehoeften te voorzien. Van die mensen kregen in 2016 ongeveer 130.000 mensen hulp van de voedselbanken in Nederland. Dat betekent dat het grootste deel van deze mensen de weg naar de voedselbank niet heeft kunnen of willen vinden! Schaamte speelt hierbij een grote rol: wat zullen de mensen wel niet van me denken; met je financiën op tafel komen, ook met je schulden; in de rij staan voor een voedselpakket; enzovoort.

Welkom

We zoeken als Voedselbank De Bevelanden manieren om in aanraking te komen juist met deze groep mensen, van wie er op Noord- en Zuid-Beveland ongetwijfeld ook leven. Maak een afspraak voor en intakegesprek en voel u welkom. We zijn er voor u, de gescheiden vrouw van wie de ex-partner geen alimentatie betaalt, de zzp’er die zich drie slagen in de rondte werkt maar de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen, u, die zo’n goede baan had maar nu aan de grond zit. Kortom, we zijn op zoek naar iedereen die een voedselpakket nodig heeft.


Locatie
Voedselbank De Bevelanden
Middelburgsestraat 23  4461 EE Goes
Bankrekening: NL48RABO0101312296
KvK: 20137268

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close