Opdracht MER-studenten

Op maandag 18 september brachten vier studenten van de Hanze Hogeschool uit Groningen een bezoek aan de voedselbank in het kader van een zogenaamde (on)mogelijke opdracht die deze MER-studenten kregen. Ze moesten een groot aantal voedselbanken bezoeken, voor iedere voedselbank voor €50 streekproducten zien te sponsoren en zich op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de voedselbanken. Een enthousiaste groep jonge mensen die onder de indruk waren van al het werk dat op de voedselbanken wordt verricht.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close