Persbericht: Paul Colijn neemt afscheid als voorzitter, Dorith van Ewijk wordt opvolger.

Met ingang van 19 februari heeft Paul Colijn het voorzitterschap van de Voedselbank de Bevelanden overgedragen aan Dorith van Ewijk.
Al vanaf 8 juli 2014 gaf Paul leiding aan het bestuur en de vrijwilligers van de Voedselbank in Goes. Eerst nog vanuit het oude pand aan de Evertsenstraat, maar vanaf november 2016 werd de verhuizing ingezet naar de Middelburgsestraat 23 in Goes. Een mooi en ruim pand waarvan hij direct de waarde inzag voor de Voedselbank. De verhuizing en inrichting van het pand heeft heel wat inzet van de vrijwilligers organisatie gevraagd. Maar mede door de bezielende en gedreven leiding van Paul is deze verhuizing samen met de inzet van vele “tijdelijke vrijwilligers” helemaal geslaagd en is iedereen tevreden met dit mooie onderkomen. Het nieuwe pand en de eisen voor kwaliteit en voedselveiligheid maakten een verdergaande professionalisering noodzakelijk die onder zijn leiding is ingezet en onderdeel is geworden van de huidige bedrijfsvoering. Inmiddels is de Voedselbank bijna een professioneel bedrijf, echter uitsluitend geleid en bemenst door gemotiveerde vrijwilligers.
De vertrekkende voorzitter bleek een gedreven persoon met veel energie en wilskracht; “wat hij in de kop heeft, zit niet ergens anders.” Hij beschikt over een politieke antenne en heeft relevante relaties. Natuurlijk waren er ook wel eens problemen maar Paul zag kans door overleg en samenwerking, regelmaat en rust in de organisatie te brengen. Voor Paul blijft Waardering voor vrijwilligers altijd met de hoofdletter “W” geschreven!

In de persoon van Dorith van Ewijk denkt het bestuur van de Voedselbank minstens een zo gedreven opvolger te hebben gevonden. We zijn blij dat Dorith bereid was om voorzitter te worden van het bestuur en daarmee ook de leiding van de voedselbank bestuurlijk te willen overnemen. Ze beschikt over een uitstekende politieke antenne en is afkomstig uit het vakbondswerk. Ze heeft jaren als raadslid en ook wethouder in de gemeente Goes gewerkt en is geruime tijd werkzaam geweest bij de woningbouwcoöperatie RWS.
Het bestuur verwacht dat haar innemende persoonlijkheid en grote betrokkenheid bij de zwakkeren in de samenleving bij zal dragen tot een succesvolle invulling van haar nieuwe functie. Zelf vindt ze het een mooie en geweldige uitdaging om de activiteiten van de voedselbank in goede banen te blijven leiden. Ook zij zegt: “Ik kan het zeker niet alleen, maar in een topteam waarin bestuursleden en vrijwilligers gezamenlijk de Voedselbank draaiend houden, moet het een succes worden “

Categories Uncategorized
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close