Intake

De intakegesprekken zijn vertrouwelijk. Twee vrijwilligers verzorgen om beurten deze gesprekken. Informatie, die tijdens een intake wordt gegeven door de aanvrager, wordt niet met anderen gedeeld. Tijdens het gesprek worden inkomsten en uitgaven besproken. Aan de hand van de resultaten van deze analyse wordt duidelijk of de aanvrager onder de grens van het leefgeld zit en een voedselpakket kan krijgen.

Inkomsten
Om welke inkomsten gaat het?

 • netto loon/uitkering, pensioen en dergelijke van de aanvrager
 • netto loon/uitkering, pensioen en dergelijke van partner of inwonende volwassene(n) waarmee een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd.
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • alimentatie
 • (voorlopige) teruggaaf belastingdienst
 • kostgeld van verdienende kind kind of andere volwassene (minimaal €200)

Uitgaven

Bij de uitgaven wordt naar de volgende posten gekeken:

 • volledige huur
 • hypotheek
 • energiekosten
 • premie zorgverzekering
 • betaling eigen risico zorgverzekering
 • overige verzekeringen. (inboedel, WA, overlijden)
 • telefoon/internet/televisie (maximaal €54)
 • gemeentelijke belastingen
 • afbetaling schulden

Niet meegeteld worden:

1. autokosten (alleen aanvaardbaar als de auto aantoonbaar voor werk of om medische redenen noodzakelijk is, autokosten zoals verzekering, wegenbelasting en brandstof worden niet in de uitgaven meegerekend).
2. kosten van huisdieren (de kosten voor huisdieren komen niet aanmerking als uitgaven, tenzij het aantoonbaar om een hulp- blindegeleidehond gaat).
3. kinderbijslag.

AFSPRAAK MAKEN VOOR INTAKE:
Mail: administratie@voedselbankdebevelanden.nl

DSC01586

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close