Aanmelden

De werkwijze 

Iemand die in aanmerking wil komen voor een voedselpakket, kan een intakegesprek aanvragen. Ook een hulpverlenende instantie kan dat doen voor een cliënt. Aanmelding is mogelijk op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur via 0113- 851635 of via administratie@voedselbankdebevelanden.nl

Intakegesprek
Bij een intakegesprek dat daarop volgt, zal de toekomstige klant de benodigde gegevens moeten kunnen overleggen.
Op deze pagina kunt u zien welke gegevens dat zijn.

Richtlijnen
Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, worden de richtlijnen gehanteerd zoals de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken die heeft opgesteld.Hierbij wordt uitgegaan van een basisbedrag van €135 plus een bedrag van €95 per persoon per maand. Dit bedrag noemen we het leefgeld, het geld dat in een huishouden overblijft om van te leven, nadat alle vaste lasten zijn betaald. Wie minder overhoudt aan leefgeld dan het genoemde bedrag, komt in aanmerking voor hulp van de voedselbank.

1 persoon €230
2 volwassenen €325
1 volwassene & 1 kind €325
1 volwassene & 2 kinderen €420
2 volwassenen & 2 kinderen €515
1 volwasene & 3 kinderen €515
enz.

Een voorbeeld
Een huishouden bestaat uit acht personen; vader, moeder en 6 kinderen. Voor dit huishouden geldt het basisbedrag van €135 plus een bedrag van acht maal €95. Dus €895 (€135 plus €760).
Als dit huishouden aan leefgeld per maand minder overhoudt dan €895 dan komt het in aanmerking voor een pakket voor acht personen.

Duur
Als een voedselpakket wordt toegekend, is dat in principe voor een periode van maximaal drie jaren. In die tijd moet worden gewerkt aan een oplossing voor de problemen. Iedere drie tot zes maanden zal de klant worden uitgenodigd voor een gesprek om te zien of hulp nog steeds nodig is.

Privacy
Met de (financiële) gegevens van de klanten wordt zorgvuldig omgegaan. Deze zijn alleen door de twee vrijwilligers die de intake verzorgen in te zien. Andere vrijwilligers kunnen die niet inzien. Ook worden die gegevens niet doorgegeven aan of besproken met anderen.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close