Winkelactie

Afgelopen zaterdag hebben we een winkelactie mogen houden bij EmTe in ‘s Gravenpolder. Opbrengst 40 pakketten en dit is door Fa. Vermeer verdubbeld. Hierbij willen wij Fa. Vermeer, personeel en vrijwillgers bedanken voor hun bijdrage en inzet. Dank namens onze voedselbank en cliënten.

3436c3b9e8

0b4cd410b6

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close